Přeskočit na obsah

Jak funguje tepelná baterie

Řada pokročilých a kompaktních tepelných baterií UNIQ firmy Sunamp umožňuje ukládat velké množství tepla s velmi malými ztrátami, a to ve velmi malém objemu baterie, pro jeho následné využití na ohřev teplé vody nebo vytápění budov (ukládání tepla je na principu změny skupenství – tavením akumulačního materiálu).

Baterie Sunamp lze díky vysokému výstupnímu výkonu a jednoduchému zapojení používat stejným způsobem, jako přímý zdroj tepla (kotel, průtokový ohřívač), protože přetékající voda je okamžitě ohřívána na výstupní teplotu během průchodu vnitřním tepelným výměníkem, který je zahříván teplem uloženým v akumulační médiu. Baterie tedy funguje jako kombinace zásobníku na teplo a průtokového ohřívače.

Baterie jsou dodávány v různých provedeních podle použití:

 • HW – teplá pitná voda
 • Heat – voda pro vytápění
 • Dual – kombinace teplá + pitná voda
 • Varianty s příponou ,, e,, a,, i“jsou vybaveny elektrickým tělesem na 230 V, pro nabíjení z rozvodné sítě nebo fotovoltaiky
Výmena bojlera za tepelnú batériu
Tepelné batérie Sunamp

VÝHODY TEPELNÝCH BATERIÍ UNIQ

 • 2x až 3x menší rozměry v porovnání s běžným zásobníkem
 • Úspora až 71% místa oproti zásobníku na vodu
 • Extrémní životnost 40000+ cyklů při 100% vybití (při snížení kapacity pouze o 5%)
 • Velmi vysoký výstupní výkon (20 kW = 15 l/min vody o teplotě 50°C, např. pro sprchování)
 • Záruka 10 let, životnost 40+ let, žádné pohyblivé části
 • Podstatně nižší ztráty tepla oproti zásobníku na vodu díky vakuové izolaci
 • Vysoká flexibilita instalace díky volitelnému způsobu nabíjení: a) vodou z kotle, fototermických panelů, tepelného čerpadla (VT typy) apod. b) elektřinou 230 V z fotovoltaických panelů nebo sítě 230 V c) libovolná kombinace předchozích
 • Úspora díky významnému zjednodušení instalace (připojení obou výměníků-jen 4 příruby)
 • Široká škála výkonů a lehké navyšování potřebné kapacity 3,5kWh – 7 kWh – 10,5 kWh – 14 kWh – 80 kWh (1 MWh +)
 • Použití v široké škále pracovních teplot-kromě standardní teploty 58°C možnosti: -5°C, + 5°C, + 11°C, + 117°C a další

Ideální ukládání tepelné energie

Akumulační materiál měnící skupenství a tepelné výměníky jsou uzavřeny ve vnitřním krytu. Kryt je hermeticky uzavřen a jeho vnitřní tlak je na úrovni okolního atmosférického tlaku cca 1 bar. Kryt je dále vybaven pojistným přetlakovým ventilem. Vnitřní kryt je izolován od okolí vysoce účinnými vakuovými izolačními panely. Vnější kryt, připojení potrubí a elektrického vedení je uspořádáno tak, aby bylo možné baterie stavět na sebe nebo vedle sebe a potom propojit – sériově nebo paralelně.

Tepelné baterie řady UNIQ jsou vybaveny dvěma nezávislými výměníky tepla (jeden s velkým a druhý s malým výkonem), kde každý z nich může být použit pro nabíjení nebo vybíjení baterie. Teplo je přenášeno mezi akumulačním médiem (látka měnící skupenství) a výstupním médiem, pomocí jednoho nebo obou vestavěných výměníků.

Tepelné baterie jsou vybaveny řadou teplotních čidel měřících stav nabití/vybití a sloužících pro řízení nabíjení/vybíjení pomocí externí řídící jednotky baterie. Všechny standardní typy baterií série UNIQ jsou dodávány s akumulačním médiem (PCM58), které má teplotu tání 58°C.

Vlastnosti jednotlivých typů tepelných baterií jsou popsány v brožuře a instalačním návodu. Tento návod se nezabývá dimenzováním, výběrem konfigurací nebo návrhem systému vytápění nebo ohřevu pitné vody. Pokrývá pouze oblast instalace a zprovoznění vybrané tepelné baterie.

Hlavné prínosy tepelných batérií

UNIQ HW, UNIQ EHW, UNIQ Dual a UNIQ eDual v porovnaní se zásobníky na teplou užitkovou vodu:
a) Teplo se ukládá pomocí změny skupenství akumulačního materiálu (tavením) a baterie, podobně jako průtokový ohřívač, obsahují jen minimální množství vody (méně než 15 l) a teplá voda je na výstupu z baterie okamžitě k dispozici. Není tak potřeba tlakový a teplotní pojistný ventil a výrazně se snižuje riziko přítomnosti bakterií Legionella.
b) Rychlejší a méně složitá instalace.
c) Není vyžadovaná pravidelná roční údržba, což snižuje náklady na provoz.
d) Instalační a provozní prostorová úspora – baterie UNIQ je typicky 2-3x menší než ekvivalentní zásobník na teplou vodu a vyžaduje méně potrubí a armatur.

Zapojenie tepelnej batérie
Vnútorné časti tepelnej batérie Sunamp

POPIS ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ TEPELNÝCH BATERIÍ

 1. Vnější kryt tepelné baterie
 2. Vakuové izolační panely
 3. Kontejner s akumulačním médiem a tepelnými výměníky
 4. A-D: okruh výměníku velkého výkonu (22 mm)
 5. C-B: okruh výměníku nižšího výkonu (22 mm)
 6. Snímače teploty (u všech typů baterií)
 7. Řídící jednotka se signalizací stavu nabití
 8. Napájecí napětí řídicí jednotky 230 V
 9. Signalizační a komunikační rozhraní řídící jednotky
 10. Elektrické topné těleso (230 V) – jen u baterií řady ,,e,,
 11. Pojistný termostat